CV

 


Alf Normann Klausen

 

Født: 1972

Stilling: Lead Infrastructure Engineer

 

SAMMENDRAG

Alf Normann Klausen er Lead Infrastructure Engineer i Steria og arbeider med rådgivning, systemdesign og etablering av løsninger med hovedvekt på Unix og Linux. Han har til sammen seksten års erfaring med Unix og har hatt sentrale roller i store prosjekter hos flere fremtredende selskaper som for eksempel Hafslund, Telenor, Norsk Tipping og Hydro IS Partner.

 

Alf har jobbet både med applikasjonsdrift og med basis serverdrift på AIX, Linux, Solaris, og HP-UX. Han har jobbet med mange av de mest brukte clusterteknologiene som Veritas Cluster Server, MC ServiceGuard og HACMP/PowerHA. Alf har erfaring som Oracle DBA.

 

Fra 2008 til 2011 var Alf fagleder for Unixteamet i ErgoGroups driftsorganisasjon. Som fagansvarlig hadde han ansvar for utarbeidelse og oppfølging av faggruppens handlingsplaner, og for oppfølging av faggruppens proaktivitet og automatisering. Alf sørget for at faggruppens dokumentasjon var i henhold til prosesser og arbeidsmetodikk. Han representerte faggruppen i fagledermøter og holdt ukentlige møter for å følge opp individuelle oppgaver og gruppemål innen faggruppen. Som fagleder hadde Alf ansvar for gruppens serverpark, både på hardware og softwarenivå. Dette innebar oppfølging av leverandører for å oppnå store besparelser innen lisensiering.

 

Alf har hatt sentrale roller i store prosjekter. For eksempel var han i 2011 og 2012 dypt involvert i et prosjekt for en viktig norsk finansinstitusjon med ansvar for design og implementering av redundante VIO servere og AIX lpars for SWIFTAlliance Access, SWIFTAlliance Gateway og Oracle Databaser for RTGS oppgjørsystem med AIX 6.1 og 7.1. Dette involverte også oppsett av NIM og HACMP clustere.

 

I Evry jobbet Alf mye med forbedringer og riskosanering av to samfunnskritiske nettbank- og korttransaksjonssystemer på HP-UX, han har også vært involvert i arbeidet med å fornye disse systemene. Et annet prosjekt hvor Alf har deltatt er utfasing av datahaller.


Alfs brede kompetanse gjør han til en svært allsidig konsulent som har kunnet påta seg et stort spekter av oppgaver og som leverer kvalitet i alle ledd. Han har solid erfaring innen infrastrukturprosjekter og er utadvendt, initiativrik og glad i å ta ansvar. Han innehar gode kommunikasjonsevner og god forståelse for kundens behov og utfordringer.

 

HOVEDKVALIFIKASJONER

·      Rådgivning, design, implementering og migrering av komplekse infrastrukturløsninger

·      Bred kompetanse på Unixplattformer med tilhørende cluster og virtualiseringsteknologier.

·      Spisskompetanse på virtuelle AIX miljø.

 

UTDANNELSE

Skole

År

Retning

Telemark Distriktshøyskole

Tønsberg Gymnas

1993

1991

IT faglig

Allmennfaglig videregående skole

 

YRKESERFARING

Arbeidsgiver

År

Stilling

Steria AS

2014-

Lead Infrastructure Engineer

EVRY ASA/ErgoGroup AS

2006-2013

Senior Unix System Administrator

Hydro IS Partner

2004-2005

TSM/Unix System Administrator

S.W.I.F.T.

2003-2004

3.rd line Support Engineer

Antares Gruppen AS

2001-2004

Unix administrator og Oracle DBA

Nordea/Kreditkassen

1998-2002

Unix Systemadmin/Oracle DBA

Telenor Bedrift - «Skoleveien»

1997-1998

IT-konsulent

YRKESERFARING (detaljer)

Steria AS (2014 – dd) Lead Infrastructure Engineer

Arbeidsfelt: Systemintegrasjon
Arbeidsoppgaver: Rådgivning, opplæring, arkitektur, analyse, design og implementering
Virtualisering, OS-distribusjon, Software distribusjon, Patch Management, Rollen som «Lead» innebærer også et spesielt ansvar for å bidra med støtte/opplæring av mindre erfarne konsulenter (teknisk mentoring).

 

EVRY AS og ErgoGroup (2006 – 2013) Senior Unix Systemadministrator
Arbeidsfelt: Drift og Implementering, faglederansvar
Arbeidsoppgaver: Drift, design og implementering av Unix serverne til Evrys kunder.
Virtualisering, OS-distribusjon, Software distribusjon, Patch Management, Inventarkontroll, Lisenskontroll, Prosessutvikling, Konfigurasjonsstyring, Sikkerhet.

 

I Evry jobbet Alf med drift og implementering av Unix datasystemer for mange store norske selskaper, blant annet Posten, Opplysningen1881, Norsk Helsenett, Hafslund, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, ISS, Skatteetaten, Gjensidige Forsikring og mange andre. Han arbeidet både med maskinvare og operativsystemer, men også applikasjonsdrift, skripting, planlegging av fremtidige løsninger, feilsøking og problemhåndtering. Alf var fagansvarlig for Unixgruppen i ErgoGroup.

 

Selvstendig næringsdrivende (2004 – 2005)IT konsulent hos Hydro IS Partner

Arbeidsfelt: TSM og Unix Systemadministrator

Arbeidsoppgaver: Siden desember 2004 jobbet Alf i oppdrag gjennom Ementor Norge AS som Unix Systemadministrator hos Norsk Hydro IS Partner i Porsgrunn (nå en del av EDB ErgoGroup AS). I forbindelse med oppdraget startet han enkeltpersonforetak. Oppgavene i Hydro IS Partner inkluderte daglig drift samt modernisering av den robotbaserte backupløsningen basert på Tivoli Storage Manager, og Unix drift av "C2K miljøet" som inneholdt de grunnleggende IT systemene til Norsk Hydro og Yara.

 

S.W.I.F.T. Customer Operations (Belgium). (2003 - 2004), IT konsulent

Arbeidsoppgaver: Hos S.W.I.F.T. var ansvaret å gi tredje linje teknisk støtte og veiledning til systemanalytikerne på andre linje, samt å løse de mest komplekse tekniske problemene til kundene i samarbeid med utviklingsavdelingen til S.W.I.F.T. Arbeidet omfattet spesialisering innen SWIFTAlliance på plattformene AIX, Solaris og Windows2000/XP og innebar alt fra problemløsning under ekstremt foretningskritisk nedetid for noen av verdens største banker, til rådgivning ved implementasjon av nye installasjoner.

 

Antares System Services AS., 2001 – 2004 IT konsulent

Arbeidsfelt: Unix konsulent og Oracle DBA

Arbeidsoppgaver: Senior IT konsulent med fokus på Unix og Oracle databasedrift. I tiden som ansatt hos Antares var Alf utleid i noen små og to store oppdrag, det første var som utleid til EDB Teamco i oppdrag hos Nordea hvor Alf fortsatte jobben med drift av Unix servere og Oracle databaser. I det andre store oppdraget jobbet Alf som Oracle DBA hos Norsk Tipping på Hamar.

 

Kreditkassen/Nordea, 1998 – 2001 Unix Systemadministrator og Oracle DBA

Hovedansvarlig for et stort antall av de viktigste applikasjonene og serverne i Kbank. Blant annet hovedansvaret for SWIFT (nettverket for pengeoverføringer mellom banker på verdensbasis) LMS (X.400 EDIFACT meldingsutveksling) og K-Nett aksjehandel.

 

Telenor Bedrift 1997 – 1998 It konsulent

Alf var innleid til Telenor Bedrift fra Manpower IT konsulenter. Jobben innebar fjerndrift av rutere og interne servere hos Telenor Bedrift i et satsingsprosjekt for å få skoler og utdanningsinstitusjoner til å komme på Internett.

 

 

 

PROSJEKTERFARING

Oppdragsgiver

Periode

Oppdrag

Evry

2012 – 2013

Alf jobbet med utfasing, virtualisering og flytting av eksisterende produksjonsmiljø til annen lokasjon. En av datahallene til Evry skulle tømmes helt ved å migrere alle produksjonsmaskiner til annen fysisk lokasjon.

«Viktig norsk finansinstitusjon»

2011-2012

Installasjon av nytt miljø for SWIFTAlliance Access, SWIFTAlliance Gateway og RTGS for kunden. Design og implementering av redundante VIOS servere og AIX LPARS for SWIFTAlliance Access, SWIFTAlliance Gateway og Oracle Database med AIX 6.1 og AIX 7.1 Oppsett av NIM og HACMP.

Multikundeprosjekt

2011 - 2013

Alf deltok i arbeidet med firmwareoppgradering av IBM Power serverhotell, VIO servere og AIX lpars, noe som krever lang planlegging og koordinering av nedetid hos flere kunder samtidig. De viktigste delene ved utførelse av dette arbeidet ble ofte lagt til tidsrommet mellom klokka 02 og 05 om natten da tjenestene er minst i bruk.

Evry

2009 - 2012

I forbindelse med overgang til skreddersydd DMZ administrasjonssone for å separere Evry interne nett og kunders nett, jobbet Alf mye med opplæring for å tilpasse arbeidsmetodene slik at andre ansatte i konsernet fikk en best mulig sømløs arbeidsdag. Dette innebar blant annet innføring ved bruk av ssh-agenter og nøkkelbasert ssh-autentisering ved hjelp av tunnellering og socks-proxy.

ErgoGroup

2008 - 2011

I forbindelse med utfasing av diverse produkter fra CA gjorde Alfs faggruppe en formidabel innsats med å bytte ut alle overvåkingsagenter/klienter på Unix med Nagios. Dette arbeidet involverte oppsett av Nagios server og utrulling av nrpe baserte klienter og skreddersydde overvåkingsskript på alle Unix og Linux servere i ErgoGroup.

ErgoGroup

2010

I 2010 flyttet ErgoGroup overvåking og deler av driften til India. Alf var Unixgruppens representant i dette prosjektet.

Hafslund

2008

Implementeringsansvarlig for HP-UX serverinstallasjon for IS CUSTOMER 9.0

«Viktig norsk finansinstitusjon»

2006 - 2008

Installasjon og konfigurasjon av AIX servere med NIM og HMC, tanking og oppsett av AIX og HACMP clustere.

Norsk Helsenett

2007

Delvis reimplementasjon og drift av HER. Dette innbar mye feilsøking og reimplementering av leveransen som ikke var ferdigstilt når det ble satt i produksjon. Servermiljøet var installert på Solaris 10 servere med Sun Identity Manager, LDAP or Oracle databaseservere.

Hydro IS Partner

2006

Alf hadde delansvar for implementasjon av ny TSM server for backup av SAP og Domino, installasjon og konfigurasjon av p570 og SAN. SAN-et bestod av IBM FastT disker og Brocade SAN switcher samt 12 nye ”3592 tapedriver” til konsernets robot.

Kreditkassen/Nordea

1998 - 2000

Oppsett av duplisert FW-1 løsning med DMZ nettverksstruktrur (OSPF). Løsningen ble kjørt på en power plattform fra AIX bestående av flere RS/6000 servere. Alf hadde blant annet ansvar for installasjon og oppsett av testmiljøet.

Telenor Bedrift

1998

Deltakelse i et prosjekt som het "Den Elektroniske Skolevei" som leverte internettløsninger for grunn- og videregående skole. I tillegg til fjerndrift av skolenes rutere og rådgivning til systemansvarlig på skolene, hadde Alf ansvar for drift av interne servere. (Linux og Microsoft Windows).

 

 

 

 


KURS OG SERTIFISERINGER

Sertifiseringer

EMC Networker Specialist

IBM e-server Certified Specialist, pSeries AIX System Administration

År

2014

2002

 

 

Kursnavn

 

 

2012 Intern HPVM workshop med Lars Christian Nilsen - HP.

2011 AN42 PowerHA for AIX II: Extended Administration and Problem Determination

2011 AN30: Power Systems for AIX - Virtualization I

2011 Grunnleggende prosjektledelse.

2009 High Availability for Storage Foundation and Veritas Cluster Server 5.0 for Solaris

2007 HACMP System Admin 1: Planning & Implementation

2007 HP-UX System Admin for Experienced UNIX administrators

2006 Disaster Recovery for SWIFTAlliance

2006 HP-UX MC ServiceGuard Cluster

2006 Managing SWIFTAlliance Gateway

2006 Versant databasekurs.

2002 Regatta p690 and LPAR Breafing. IBM Austin, Texas.

2001 Oracle SQL Tuning kurs.

2000 Oracle DBA kurs

2000 Oracle SQL kurs

2000 Oracle Tuningkurs

2000 SWIFT: Technical course. Swift Hq, Belgia.

1999 ADSM Planning and Implementation, IBM Stockholm

1999 SWIFT: Managing Swift Alliance. Swift Hq, London.

1998 AU14 AIX Administrasjon

1998 AU16 AIX Administrasjon Videregående

1998 LMS 102: Network Design, Installation and Configuration

1998 LMS 101: Administration and Operation

1998 Your Passport to Swift. Swift Hq, London.

1997 SPIN Salgskurs, Telenor Direkte.

1996 Elkjøp Salgskurs