Glossar
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

Mange ord og uttrykk er ikke alltid like forståelige. Her har jeg samlet en del av de jeg har brukt på disse websidene og prøvd å forklare dem.

Brukergrensesnitt: Dette er en betegnelse på hvordan programmet kommuniserer med brukeren. Et grafisk brukergrensesnitt kommuniserer med brukeren ved hjelp av grafiske symboler og tekst. Når noe har et godt brukergrensesnitt betyr dette at det er lett å bruke programmet og at strukturen i skjermbildene er lagt opp på en lettfattelig måte.

FTP: er forkortelsen for File Transfer Protocol, og er en måte å overføre filer på internett. Nå kan også filer overføres direkte på web-en uten bruk av FTP.

Nettlos: Dette ordet er bedre kjent under den engelske betegnelsen, nemlig world wide web browser. En nettlos er programmet du bruker når du surfer på internett og leser web-sider. Noen nettloser har etterhvert også fått andre funksjoner som å lese og skrive elektronisk post, FTP og nyhetsgrupper. Eksempler på andre nettloser enn WebLOS er Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer og norskutviklede Opera.

Nyhetsgrupper: Dette er diskusjonsgrupper der alt mellom himmel og jord diskuteres. Diskusjonsgrupper ligner litt på konferanser på en BBS.

World Wide Web: blir ofte forkortet til WWW eller bare web. Web-en er dokumenter (kalt websider) spredt over hele internett som inneholder informasjon i form av tekst og grafikk og pekere til andre websider.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.