Info om WebLOS
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

Her får du vite litt informasjon om bakgrunnen for WebLOS og hvorfor jeg bestemte meg for å lage programmet. Det er ikke hver dag at et nytt DOS-program blir laget, spesielt i disse Windows-tider.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.