Hent WebLOS
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

Versjon 0.26 av WebLOS er nå klar. Den kan hentes på FTP her.

WebLOS har mange forbedringer sammenlignet med forrige versjon, WebLOS 0.25.

Husk at WebLOS fremdeles er under utvikling og vil inneholde feil og mangler. Finner du noe som åpenbart er en feil, eller har du forslag til forbedringer, er jeg takknemlig for tilbakemeldinger på programmet.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.