Hva er WebLOS?
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

WebLOS er en DOS tekstbasert nettlos spesielt laget for blinde og svaksynte.

Rundt juletider 1995 fant jeg ut at det hadde vært veldig kjekt med en DOS tekstbasert nettlos. Jeg begynte å programmere littt og etterhvert fant jeg ut at dette kanskje kunne brukes til noe fornuftig. Det var det flere andre som også mente og dermed var motivasjonen igang til å lage WebLOS.

Men WebLOS er ikke en hvilken-som-helst nettlos. Den er nemlig helt uten grafikk! En av hovedårsakene til dette er at WebLOS er laget med tanke på blinde og svaksynte som bruker tilleggsutstyr som for forstørrelsesprogram, syntetisk tale eller leselist. Grafiske programmer er vanskeligere å representere som tale eller punktskrift og dette hindrer ofte leselistbrukere i å nyttiggjøre seg av grafiske programmer.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.