Hvorfor WebLOS?
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

Datateknologi har på mange måter revolusjonert verdenen for synshemmede. Blinde og svaksynte kan idag være mye mer selvstendige ved hjelp av datatekniske hjelpemidler enn det som var mulig for kun noen år siden.

Datateknologi har bidratt til samfunnsmessig likestilling av synshemmede på en god del områder. Dette har jeg opplevd i sterk grad selv som sterkt svaksynt. Men med innføringen av grafiske brukergrensesnitt (Windows) har mange opplevd en innsnevring av hva en PC kan brukes til. Det grafiske brukergrensesnittet lar seg vanskelig representere i f.eks. punktskrift. Microsoft Windows programmer er derfor mye vanskeligere (og ofte umulig) å bruke sammenlignet med tilsvarende DOS-versjoner.

Spesielt gjelder dette internett-programmer som ikke finnes i DOS versjoner fordi internett er relativt nytt. Skal du "surfe" på internett, må man idag bruke en nettlos som Netscape Navigator eller Internet Explorer, begge med et meget grafisk brukergrensesnitt.

WebLOS gjør noe med dette. Programmet har en utforming som gjør den svært lett å bruke for blinde og svaksynte.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.