God HTML
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

Det er viktig å skrive god html kode slik at flest mulig kan ha glede av det du lager. Her følger noen tips.

Bilder:

Andre interessante linker:


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.