WebLOS
Innhold:
English version Startside
- Hent
- Info
-- Hva
-- Hvorfor
- HTML
- Glossar

WebLOS er en tekstbasert nettleser i DOS, totalt uavhengig av Windows. Programmet er laget spesielt med tanke på blinde og svaksynte som ikke kan nyttiggjøre seg av nettlosene i Windows. I tillegg skal programmet være så enkelt å bruke som mulig, spesielt for de som ikke har drevet med datakommunikasjon før.

WebLOS er et rent fritidsprosjekt jeg har jobbet med siden begynnelsen av 1996. Du kan laste ned siste versjon av programmet.

Ønsker du å få oppdateringer om hva som skjer med WebLOS via e-mail, skriv en melding til meg.


WebLOS Copyright © 1995-1998 Andreas Strand.
Sist oppdatert 13. mai 1998.